Một số biện pháp tạo hứng thú giúp trẻ mầm non tham gia vào hoạt động học

02-03-2021 | Sáng kiến kinh nghiệm
Đối với trẻ mầm non, việc tạo ra hứng thú cho trẻ rất quan trọng. Hứng thú giúp trẻ hoạt động, tích cực tham gia vào các hoạt động nhận thức.

Những biện pháp tạo hứng thú truyền thống như sử dụng âm nhạc, câu đố, tạo tình huống, trò chơi… đã trở nên quen thuộc với giáo viên mầm non. Tuy nhiên, nếu bất kì hoạt động nào, giáo viên cũng chỉ lặp lại một trò chơi, một bài hát làm khúc dạo đầu cho hoạt động thì không thể tạo được hứng thú cho trẻ. Để trẻ hứng thú đối với đối tượng nhận thức, giáo viên cần cho trẻ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để trẻ tập trung chú ý vào đối tượng quan sát. Những biện pháp tạo hứng thú không chỉ sử dụng ở phần mở đầu hoạt động mà có thể sử dụng ở hoạt động chuyển tiếp, trong các hoạt động chính làm trẻ khắc sâu hơn biểu tượng được quan sát.

Một số biện pháp tạo hứng thú giúp trẻ mầm non tham gia vào hoạt động học

Nguồn: Sưu tầm từ: Vụ Giáo dục Mầm non