Sử dụng TPVH trong tổ chức hoạt động thể dục cho trẻ mầm non

02-03-2021 | Sáng kiến kinh nghiệm
Các tác phẩm văn học không chỉ được lựa chọn để giáo dục nhân cách trẻ mà còn tạo ra những hiệu quả bất ngờ trong việc lôi cuốn trẻ tham gia các hoạt động thể chất.

Giáo dục thể chất là một trong những mục tiêu quan trọng của bậc học mầm non, giúp hình thành, phát triển các tố chất thể lực, giáo dục thói quen vận động... đồng thời, góp phần vào quá trình giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ mầm non. Song, do đặc thù của môn thể dục là hình thành và rèn luyện những kỹ năng vận động nên thường khô khan, trẻ ít tập trung chú ý khi thực hiện các vận động. Vì vậy, văn học được xem là một trong những phương tiện hỗ trợ nhằm lôi cuốn trẻ tham gia vào hoạt động thể dục tích cực, hứng thú, giúp trẻ đạt hiệu quả cao trong các tiết học thể dục. 

Những phân tích và biện pháp được đề xuất trong sáng kiến kinh nghiệm "SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC CHO TRẺ MẦM NON" dưới đây là một gợi ý giúp các thầy cô tổ chức giờ học thể chất một cách hiệu quả và phong phú hơn.  

Sử dụng tác phẩm văn học trong tổ chức hoạt động thể dục cho trẻ mầm non

Nguồn: Sưu tầm từ: Vụ Giáo dục Mầm non