Nâng cao tính tích cực vận động giờ học thể dục cho trẻ 5 - 6 tuổi

02-03-2021 | Sáng kiến kinh nghiệm
Giờ học thể dục mang đến cho trẻ một nguồn năng lượng tích cực và các hoạt động thể chất tạo nên "niềm vui" cơ bắp cho trẻ.

Để giờ học thể dục đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, giáo dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho trẻ, cần phải đảm bảo sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn trẻ, tạo cho trẻ có những cảm xúc tích cực. Sáng kiến kinh nghiệm "PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG GIỜ HỌC THỂ DỤC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI" dưới đây đã phân tích và đề xuất những biện pháp rất khoa học để giúp giáo viên tổ chức được một giờ học thể chất hiệu quả cho trẻ. 

Tăng cường tính tích cực vận động cho trẻ trong giờ thể dục

Nguồn: Sưu tầm từ: Vụ Giáo dục Mầm non