Xây dựng các biện pháp hình thành một số thao tác tư duy cho trẻ 5 - 6 tuổi qua hoạt động làm quen với hình dạng

29-10-2020 | Thư viện mầm non

Làm quen với biểu tượng sơ đẳng về toán có vị trí, vai trò quan trọng trong cuộc sống của trẻ, giúp trẻ mẫu giáo lớn nhận thức thế giới xung quanh trong các mối quan hệ về hình dạng, kích thước, vị trí trong không gian, quan hệ về số lượng, đồng thời giúp trẻ chuẩn bị tốt về kiến thức, năng lực chuẩn bị tốt tâm thế vào trường phổ thông. Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ  một số biện pháp hình thành các thao tác tư duy cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với hình dạng cụ thể là: Xây dựng môi trường học tập; Sử dụng hệ thống bài luyện tập; Sử dụng phiếu học tập trong quá trình dạy học; Sử dụng hệ thống trò chơi học tập; Sử dụng tình huống có vấn đề

ThS. Nguyễn Thị Bảy              
                                                     Khoa Tiểu học, Trường CĐSP Kiên Giang