Phương pháp cho trẻ mẫu giáo làm quen Tiếng Anh

27-10-2020 | Sáng kiến kinh nghiệm
Học ngôn ngữ thứ hai song song cùng tiếng mẹ đẻ không những giúp trẻ phát huy tốt khả năng ngôn ngữ của mình mà còn có thêm khả năng tư duy logic khi trưởng thành.

Ở Việt Nam, việc cho trẻ làm quen tiếng Anh ngay từ bậc học mầm non hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà giáo dục và các bậc phụ huynh. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học về việc học nói của trẻ, thực tiễn thành công trong dạy và học tiếng Anh ở một số nước khu vực Đông Nam Á và kết quả triển khai thí điểm cho trẻ làm quen tiếng Anh tại một số cơ sở GDMN trong những năm vừa qua đã chỉ ra sự cần thiết, sự phù hợp và hiệu quả mang lại của việc cho trẻ được tiếp cận sớm với tiếng Anh ngay từ lứa tuổi mầm non.

Sáng kiến kinh nghiệm "PHƯƠNG PHÁP CHO TRẺ MẪU GIÁO LÀM QUEN TIẾNG ANH" của Phòng Giáo dục mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã phân tích rất cụ thể các yếu tố liên quan đến việc làm quen Tiếng Anh của trẻ mẫu giáo và đề ra các phương pháp hữu hiệu giúp trẻ tiếp nhận Tiếng Anh hiệu quả và tích cực hơn. 

Phương pháp cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh

Nguồn: Sưu tầm từ: Vụ Giáo dục Mầm non