Giáo viên

  •  Danh mục tin
  • Giáo án tham khảo

Giáo án làm quen chữ cái: h - k

Lứa tuổi: 5 - 6 tuổi

Giáo án: Thơ "Mèo đi câu cá"

Lứa tuổi: 5 - 6 tuổi

Giáo án: Thơ "Em yêu nhà em"

Lứa tuổi: 4 - 5 tuổi

Giáo án kể chuyện sáng tạo

Lứa tuổi: 5 - 6 tuổi

Giáo án: Dạy vẽ mưa

Lứa tuổi: 3 - 4 tuổi 

Giáo án làm quen chữ cái: v - r

Lứa tuổi 5 - 6 tuổi

Giáo án: Truyện "Chú dê đen"

Lứa tuổi: 5 - 6 tuổi

Giáo án: Truyện "Chú đỗ con"

Lứa tuổi: 3 - 4 tuổi