Teachers

Phát triển ngôn ngữ theo quan điểm của Montessori

22-10-2020 | Thư viện mầm non

    Phát triển ngôn ngữ là một phương diện quan trọng trong sự phát triển nhân cách trẻ thơ trong 6 năm đầu đời. Ngôn ngữ góp một phần quyết định để t...

Tổ chức hoạt động vui chơi ở trường mầm non

22-10-2020 | Thư viện mầm non

Hoạt động vui chơi ở trường mầm non là hoạt động của trẻ mầm non được giáo viên tổ chức, hướng dẫn nhằm giúp trẻ thỏa mãn các nhu cầu vui chơi, nhận t...

Biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục t...

22-10-2020 | Thư viện mầm non

Giáo dục thể chất là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong trường mầm non, được thực hiện qua rất nhiều hình thức: qua các tiết học thể dục, thể d...

Biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số của Trường...

22-10-2020 | Thư viện mầm non

Từ trước đến nay, việc dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm vị trí quan trọng trong chương trình giáo dục. Nó là phương tiện không...

Chuyên đề: Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số thô...

21-10-2020 | Thư viện mầm non

Bài giảng - Chuyên đề Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số thôgn qua chơi Giảng viên: Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền - Vụ Giáo dục...

Hướng dẫn xây dựng và khai thác sử dụng môi trường để tăng cường Tiếng...

21-10-2020 | Thư viện mầm non

Bài giảng - Hướng dẫn xây dựng và khai thác sử dụng môi trường để tăng cường Tiếng Việt  Nguồn tin: Vụ Giáo dục Mầm non

Hướng dẫn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua...

21-10-2020 | Thư viện mầm non

Bài giảng - Hướng dẫn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua lễ hội và lao động  Giảng viên: Bùi Thị Kim Tuyến - Viện Khoa học...

Trò chơi hình thành cảm xúc và tình cảm của trẻ tự kỉ

21-10-2020 | Thư viện mầm non

Tự kỉ là tình trạng trẻ bị khiếm khuyết, khó khăn trong giao tiếp, tương tác, kiểm soát ngôn ngữ, hành vi, cảm xúc khi tiếp xúc với xã hội và thế giới...