QA - Phần mềm hỗ trợ KĐCL giáo dục & công nhận đạt chuẩn quốc gia

27-01-2021 | Sản phẩm - Dịch vụ

Phần mềm QA giúp các nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, xây dựng kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, là cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho các đơn vị. Đồng thời, QA cũng cung cấp toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy trình về đánh giá chất lượng giáo dục ở các cấp học và hệ thống quy trình để xếp hạng chính xác và lưu trữ dữ liệu danh sách trường đạt chuẩn quốc gia đối với toàn bộ trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc.
Lợi ích vượt trội của Phần mềm QA:
AN TOÀN BẢO MẬT 
- Đảm bảo an toàn dữ liệu: Dịch vụ phần mềm được xây dựng trên hạ tầng Data Center đạt chuẩn với các giải pháp ảo hóa, đồng bộ, sao lưu dữ liệu theo thời gian thực giúp đảm bảo an toàn dữ liệu của Khách hàng ở mức cao nhất. 
- Đảm bảo an ninh dữ liệu: Hệ thống đảm bảo cho Khách hàng khi sử dụng dịch vụ trên môi trường internet ở mức cao nhất. Dữ liệu của Khách hàng do Khách hàng sở hữu và có thể tự quản lý, sao lưu dễ dàng.
NGHIỆP VỤ THÔNG MINH - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN 
- Hệ thống có tính mở, có thể đáp ứng đầy đủ sự thay đổi về cơ chế quản lý về kiểm định chất lượng của các cấp lãnh đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có khả năng mở rộng, tích hợp nhiều tính năng phục vụ tối ưu nhu cầu sử dụng của người dùng. 
- Liên kết, đối chiếu dữ liệu chặt chẽ, cung cấp đầy đủ các quy chuẩn. yêu cầu trong đánh giá theo đúng các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng và đánh giá tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.
- Cập nhật tức thì các biểu mẫu, văn bản hành chính, thông tư quy định mới từ Bộ Giáo dục và Đào tạo mà không cần các thao tác cài đặt, cập nhật phức tạp.