Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số

21-10-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Bài giảng Trình bày các nội dung chính như sau:

- Nhiệm vụ của người giáo viên trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục để phát triển ngôn ngữ và chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ. 

- Các cách thức tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục nhằm phát triển ngôn ngữ và chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ. 

Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Minh Thảo - Chuyên viên Vụ Giáo dục Mầm non 

Tác giả: Mầm Non Việt