Vì sao phải giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai.

27-05-2021 | Các chuyên đề
Giáo dục mầm non có vị trí quan trọng đặc biệt trong chiến lược giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

Biến đổi khí hậu hiện nay đang là vấn đề cấp bách của toàn cầu. Mặc dù con người có công lao to lớn trong việc cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ cho lợi ích của mình, nhưng đồng thời con người cũng là thủ phạm chính gây nên biến đổi khí hậu.

Việt Nam cũng như nhiều nước khác chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái bị suy thoái nghiêm trọng do sự gia tăng dân số, do quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá…

GDMN đặt nền tảng cho sự phát triển nhân cách, do đó, Giáo dục mầm non có vị trí quan trọng đặc biệt trong chiến lược giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Giáo dục trẻ ứng phó với Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai cần được bắt đầu ngay từ lứa tuổi mầm non.

Bài giảng "Vì sao phải ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai" dưới đây đã tổng hợp những kiến thức chung nhất về:

- Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên 

- Xây dựng trường học an toàn toàn diện

- Kiến thức và kĩ năng thiết yếu của giáo viên và trẻ mầm non về biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.

- Các biện pháp phòng tránh trước, trong và sau thiên tai.

Vì sao phải giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai.

Nguồn: Vụ Giáo dục Mầm non