Nước và sử dụng, bảo vệ nguồn nước

27-05-2021 | Các chuyên đề
Nước là tài nguyên có hạn. Giáo dục về cách sử dụng và bảo vệ nguồn nước cho trẻ mầm non là một nội dung vô cùng thiết thực và bổ ích.

Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức giáo dục bảo vệ tài nguyên nước cho các cán bộ, giáo viên ngành giáo dục mầm non, Vụ Giáo dục mầm non đã có buổi tập huấn củng cố kiến thức về nước sạch, nhận biết về ô nhiễm và tác hại của ô nhiễm nguồn nước đối với con người nói chung và trẻ em nói riêng.

Buổi tập huấn cũng có nhiều hoạt động thảo luận để tổng hợp và đưa ra các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, các biện pháp bảo vệ nguồn nước và vận dụng lý thuyết vào thực tế giảng dạy tại nhóm lớp, cơ sở mầm non. Các nội dung bổ ích trên được thể hiện trong bài giảng "Nước, sử dụng và bảo vệ nguồn nước" dưới đây. Xin mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Nước và sử dụng, bảo vệ nguồn nước

Nguồn: Vụ Giáo dục Mầm non