Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

27-05-2021 | Các chuyên đề
Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm không chỉ truyền đạt kiến thức cho trẻ một cách thụ động mà cần phải tạo ra môi trường giáo dục phù hợp để trẻ được chủ động học tập, khám phá.

Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một môi trường như thế nào? Nó có những đặc điểm đặc trưng nào khác với môi trường giáo dục lấy giáo viên làm trung tâm trong chương trình giáo dục mầm non trước đây? 

Trong bài giảng "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" dưới đây, TS. Nguyễn Minh Thảo - Chuyên viên Vụ Giáo dục mầm non đã có những phân tích cụ thể về đặc điểm, cách thức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Thông qua nội dung tập huấn này, các cán bộ quản lý và giáo viên mầm non hiểu rõ hơn các tiêu chí xây dựng môi trường vật chất và môi trường xã hội để trẻ có thể chủ động vui chơi, khám phá. 

Bài giảng với những nội dung bổ ích và nhiều hình ảnh minh họa sinh động về thực tế xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm tại các cơ sở giáo dục mầm non là một tài liệu hữu ích để các cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tham khảo và ứng dụng trong trường lớp tại địa phương mình. 

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Nguồn: Vụ Giáo dục Mầm non