Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua chơi

27-05-2021 | Các chuyên đề
Tăng cường tiếng Việt thông qua các trò chơi rất phù hợp để triển khai ở bậc học mầm non, vì hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi này.

Bài giảng "Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua chơi" của Chuyên viên Vụ Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Hiền tập trung vào các nội dung chính sau đây:

1. Hoạt động vui chơi của trẻ mầm non

2. Nội dung tăng cường Tiếng Việt thông qua hoạt động chơi của trẻ

3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi tăng cường Tiếng Việt cho trẻ

4. Hướng dẫn một số trò chơi tăng cườn Tiếng Việt phổ biến

Với những hiểu biết đầy đủ và chính xác về hoạt động chơi của trẻ mầm non, các giáo viên có thể áp dụng một cách linh hoạt những trò chơi tăng cường Tiếng Việt trong các hoạt động giáo dục thường ngày cho trẻ tại cơ sở của mình. Các hoạt động này đặc biệt hữu ích đối với trẻ mầm non người dân tộc thiểu số, bởi vui chơi là cách thức tự nhiên và dễ dàng nhất để các em tự tin hòa nhập và tương tác với thầy cô và bạn bè. 

Tăng cường tiếng Việt thông qua hoạt động vui chơi

Nguồn: Vụ Giáo dục Mầm non