Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục

05-02-2021 | Công trình nghiên cứu
Rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm mầm non ngành Giáo dục đặc biệt 

Rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm mầm non ngành Giáo dục đặc biệt 

Tải các file đinh kèm theo bài viết tại đây.

Nguồn: Sưu tầm từ: Vụ Giáo dục Mầm non