Tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

16-12-2020 | Các chuyên đề
Bài giảng giúp cán bộ quản lý và giáo viên mầm non hiểu về Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Bài giảng tập huấn "Tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" của Ths. Cao Thị Hồng Nhung - Chuyên viên Vụ giáo dục mầm non bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Hệ thống lý thuyết vể tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; Tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

2. Hướng dẫn áp dụng các tiêu chí thực hành tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Bài giảng giúp cho các cán bộ quản lý và giáo viên mầm non hiểu về Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó có ý thức và biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục (hoạt động học và hoạt động chơi)  trong trường mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. 

Tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Nguồn: Vụ Giáo dục Mầm non