Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng và đánh giá sức khỏe trẻ mầm non

30-10-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Những thông tin chính trong bài tập huấn: "Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng và đánh giá sức khỏe trẻ mầm non":

1. Nội dung về nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trong chương trình GDMN sửa đổi
2. Hướng dẫn đánh giá khẩu phần, thực đơn đảm bảo các tiêu chuẩn về dinh dưỡng
3. Hướng dẫn chăm sóc trẻ trong bữa ăn
4. Thực hiện công tác y tế trường học trong các cơ sở mầm non theo Thông tư LT số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT.
5. Các bước đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ mầm non
6. Làm bài tập chấm biểu đồ tăng trưởng và báo cáo số liệu.