Phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập và giải quyết trường, lớp mầm non ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất

13-09-2020 | Tin tổng hợp

  Để bảo đảm nhu cầu trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, ngày 22/5/2015 Thủ tướng Chính phủ đã banh hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Một trong những nội dung của Chỉ thị là tạo điều kiện về cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển GDMN NCL.

Trong những năm qua, giáo dục mầm non (GDMN) cả nước đã có bước phát triển toàn diện về quy mô và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đặc biệt, sự ra đời và vận hành của các cơ sở GDMN ngoài công lập (NCL) đã góp phần đảm bảo quyền đi học của trẻ em. Trong đó, cơ sở GDMN loại hình tư thục phát triển nhanh, nhất là các thành phố, thị xã, khu đông dân cư, khu công nghiệp. Các cơ sở này đã thu hút được trẻ đến trường lớp, giảm bớt áp lực và tình trạng quá tải trong các cơ sở GDMN công lập, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu gửi con của cha mẹ trẻ. Chất lượng các trường mầm non NCL ngày càng nâng cao, nhiều trường đã và đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia, trở thành địa chỉ tin cậy của cha mẹ trẻ và xã hội.

Tuy nhiên, GDMN vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù số lượng trường, lớp tăng hàng năm, nhưng qua khảo sát thực tế và báo cáo của các tỉnh/thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) phát triển, quy mô trường, lớp mầm non chưa đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh, nhất là công nhân lao động thuộc KCN, KCX.

Đánh giá quá trình phát triển GDMN ngoài công lập từ năm học 2010-2011 và 02 năm thực hiện Chỉ thị 09, GDMN cả nước đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

1. Các Bộ, ngành Trung ương đã ban hành một số chính sách có liên quan đến vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân ở KCN, KCX, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện như: Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 sửa đổi Quyết định số 1466/QĐ-TTg về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục, Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, Kế hoạch của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, của Bộ GDĐT về việc thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020.

 Ở các địa phương đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 09. UBND các tỉnh/TP đã quy hoạch quỹ đất phát triển GDMN; phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường mầm non đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025; quy hoạch phát triển nhà ở cho công nhân, xây dựng các thiết chế văn hóa, trong đó có xây dựng trường, lớp mầm non cho con công nhân; Có chính sách hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục (ĐLTT) như: hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, học liệu, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất (cải tạo khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, lắp bệ xí phù hợp với trẻ, sửa chữa bếp ăn...) cho nhóm trẻ, lớp MG ĐLTT theo Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở GDĐT nhiều tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác phối hợp, tham mưu UBND các cấp ban hành chính sách địa phương như: Đề án nhận trẻ từ 06 tháng tuổi; Đề án trông giữ trẻ ngoài giờ hành chính (TP Hồ Chí Minh); Đề án sữa học đường; thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện để các nhà đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non phục vụ nhu cầu của cán bộ và công nhân. Nhờ những chính sách thu hút xã hội hóa giáo dục của Trung ương và địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân đã đầu tư nguồn kinh phí lớn để xây dựng trường mầm non phục vụ con em công nhân, người lao động. Có một số doanh nghiệp đã xây dựng trường mầm non phục vụ con em công nhân của doanh nghiệp mình và miễn hoàn toàn học phí, tiền ăn cho trẻ, giúp công nhân ổn định đời sống, yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; một số tỉnh thí điểm triển khai mô hình hợp tác công tư đối với GDMN. Trong hơn 02 năm qua, một số tỉnh/thành phố là điểm nóng về nhu cầu gửi trẻ của công nhân, đã có nhiều giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng trường mầm non tại các KCN, KCX từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn vay…góp phần giải quyết nhu cầu gửi trẻ.

Công tác quản lý cơ sở GDMN NCL có nhiều chuyển biến tích cực, các địa phương đã ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác quản lý, huy động được sự vào cuộc của các ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở GDMN NCL. Phòng GDĐT của nhiều quận/huyện đã định kỳ tổ chức hội nghị, giao ban chuyên đề với UBND xã, phường, hiệu trưởng, chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non trên địa bàn về công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập. Các trường mầm non công lập trên địa bàn đã hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các nhóm, lớp ĐLTT. Vì vậy, số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục chưa được cấp phép giảm đáng kể, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được cải thiện rõ rệt.

Việc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục đã huy động các lực lượng trong xã hội tham gia phát triển GDMN (tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo...). Trường mầm non ngoài công lập không chỉ phát triển ở những địa phương có điều kiện kinh tế xã hội phát triển (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội...), những địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục (Đắc Lắc, Đắc Nông, Ninh Thuận, Bình Định...).

2. Khó khăn, bất cập

2.1 Việc điều chỉnh quy hoạch ở phần lớn các KCN để dành quỹ đất xây dựng trường mầm non rất khó khăn do không còn quỹ đất, hoặc không phù hợp, địa điểm xây dựng trường mầm non chưa gắn với nơi ở của công nhân. Ở một số địa phương chi phí đền bù giải phóng mặt bằng rất lớn, không bố trí được ngân sách địa phương để chi trả nhằm tạo quỹ đất sạch giao cho các nhà đầu tư, dẫn tới chậm triển khai các dự án đã được phê duyệt.

2.2 Tỷ lệ trường mầm non ngoài công lập trên toàn quốc chỉ mới đạt 16%. Vẫn còn 02/63 tỉnh/TP chưa có trường mầm non ngoài công lập. Đặc biệt một số địa phương có mức độ đô thị hóa cao, tỷ lệ trẻ ngoài công lập khá lớn nhưng vẫn chỉ tồn tại ở quy mô các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ĐLTT, không đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

2.3 Có sự chênh lệch khá lớn về mức học phí, trình độ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, chất lượng chăm sóc, giáo dục...giữa trường công lập và ngoài công lập, đặc biệt là các nhóm lớp ĐLTT. Việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH và tiền lương cho giáo viên mầm non khối ngoài công lập, đặc biệt ở nhóm, lớp ĐLTT chưa đảm bảo, dẫn tới giáo viên không yên tâm công tác, không gắn bó với nghề, đội ngũ giáo viên của các nhóm lớp luôn biến động, không ổn định.

2.4 Ở một số địa phương, việc thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục chưa được thông thoáng, chưa tạo điều kiện để thu hút nhà đầu tư phát triển GDMN. Việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển cơ sở GDMN ngoài công lập còn hạn chế và chưa đồng đều ở các địa phương.

2.5 Công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập ở một số địa phương còn nhiều bất cập. Công tác cấp phép có biểu hiện chưa nghiêm túc ở một số địa phương, cấp phép khi chưa đảm bảo quy định về giáo viên. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của nhóm lớp mầm non ĐLTT thiếu chặt chẽ và chưa hiệu quả, không phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý kịp thời các hành vi sai phạm. Vẫn còn tình trạng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ĐLTT hoạt động khi chưa được cấp phép, số trẻ vượt quá quy định.

2.6 Nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ĐLTT không bố trí đủ giáo viên, người chưa được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về GDMN tham gia chăm sóc, giáo dục trẻ tiềm ẩn nguy cơ không an toàn; vẫn còn xảy ra tình trạng bạo hành đối với trẻ mầm non trong các nhóm, lớp ĐLTT.

Để tiếp tục phát triển GDMN NCL và giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở KCN, KCX, cần thực hiện một số giải pháp sau:

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Bộ GDĐT phối hợp với các bộ, ngành rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy xã hội hóa GDMN, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển GDMN; sửa đổi Điều lệ Trường mầm non, Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục phù hợp với thực tiễn.

2. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch: Các địa phương cần làm tốt công tác dự báo và quy hoạch nhà ở của công nhân, khu dân cư gắn với các thiết chế văn hóa, trong đó có quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non; công khai quỹ đất xây dựng trường mầm non, bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực xây dựng các cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập phục vụ con em công nhân ở KCN, KCX.

3. Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN: Huy động sự tham gia của ban ngành đoàn thể địa phương và cộng đồng dân cư giám sát việc tổ chức hoạt động các nhóm, lớp ĐLTT trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho trẻ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở GDMN, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ĐLTT. Chú trọng việc giám sát, thực hiện sau thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm túc, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

4. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ: Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, cán bộ quản lý GDMN. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở GDMN; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, chủ nhóm lớp, người chăm sóc trẻ tại các nhóm, lớp ĐLTT theo các hình thức linh hoạt.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực KCN, KCX đến năm 2020”, trong đó chú trọng việc xây dựng các tiêu chí và danh mục hỗ trợ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đối với nhóm trẻ ĐLTT.

 

Nguồn:

Tác giả: Mầm Non Việt