Cần chính sách hỗ trợ trực buổi trưa cho giáo viên mầm non

21-06-2021 | Tin tổng hợp
Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ trực buổi trưa cho giáo viên mầm non.

Đội ngũ giáo viên mầm non có khối lượng công việc nhiều, vất vả, làm việc 6 ngày/tuần. Các cô thường đi sớm, về muộn. Trong giờ, mọi lao động được nghỉ trưa, các cô giáo thường chia ca để trực vì các cháu nhỏ trong lúc ngủ cũng cần có người trông nom. Đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ trực buổi trưa để tránh thiệt thòi cho đội ngũ này. 
Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thông tư số 48/2011/TT-BGĐT của Bộ GD&ĐT quy định giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi bảo đảm làm việc 40 giờ/tuần. 
Mặt khác, với lớp học 2 buổi/ngày được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp để nhà trường có giáo viên đón, trả trẻ và trực trưa. Thời gian trực trưa với giáo viên mầm non giảng dạy trực tiếp và giáo viên mầm non làm công tác quản lý tại trường mầm non được tính trong tổng số giờ được quy định. 

Giáo viên làm việc quá số giờ quy định được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, Nhà nước chưa có quy định về chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với giáo viên. 
Hiện nay, nhiều địa phương còn thiếu giáo viên mầm non dẫn đến giáo viên bị quá tải, áp lực. Đề nghị cử tri kiến nghị với chính quyền địa phương có giải pháp để hợp đồng giáo viên cho những cơ sở giáo dục mầm non còn thiếu; đồng thời, có thêm chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, nhất là ở miền núi, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nguồn: Sưu tầm