Giáo dục mầm non với bữa ăn bán trú và công tác phối hợp

04-12-2020 | Tin tổng hợp

Đây được xem là hai vấn đề đặc biệt quan trọng của giáo dục mầm non (GDMN).Với đặc thù riêng, chế độ dinh dưỡng của trẻ được quy định cụ thể trong Chương trình GDMN, công tác nuôi dưỡng trẻ em đã được các cấp quản lý và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Hệ thống văn bản chỉ đạo về nội dung này xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương và được triển khai thực hiện nghiêm túc tại các cơ sở GDMN.
Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Chính phủ, đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng GDMN.
Các cơ sở GDMN thực hiện tốt việc tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường đảm bảo đủ dinh dưỡng theo nhu cầu khuyến nghị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn được liên ngành thực hiện thường xuyên và huy động sự tham gia của phụ huynh.
Đặc biệt, nhiều đơn vị đã tích cực đổi mới hình thức tổ chức bữa ăn, tận dụng diện tích đất của nhà trường xây dựng mô hình vườn rau sạch, huy động phụ huynh tăng gia sản xuất thực phẩm cung ứng cho nhà trường để bảo đảm chất lượng thực phẩm.
Đối với những địa phương còn khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, chưa có bếp ăn, ngành Giáo dục chỉ đạo các cơ sở GDMN huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa để xây mới, cải tạo bếp ăn, tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường với nhiều hình thức linh hoạt,phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Các hình thức tổ chức bán trú linh hoạt đã góp phần quan trọng trong việc tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú hằng năm, duy trì tỷ lệ chuyên cần, trẻ được học 2 buổi/ngày và góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.
Bộ GDĐT không chỉ quan tâm chỉ đạo công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở GDMN nhằm tạo sức mạnh tổng thể, mà còn tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng tài liệu… để nâng cao năng lực cho đội ngũ trong công tác truyền thông, huy động các nguồn lực, đảm bảo sự phát triển về số lượng và chất lượng cơ sở GDMN.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các công tác này vẫn còn tồn tại, hạn chế ở một số địa phương về tỷ lệ trẻ mẫu giáo được ăn bán trú; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức bán trú; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mầm non;…
Ở một số cơ sở giáo dục mầm non, hình thức tổ chức công tác tuyên truyền phụ huynh về kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ chưa đa dạng. Việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục tại một số trường mầm non ngoài công lập còn hạn chế, chưa chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương trong các hoạt động của đơn vị.

Nguồn: Trung tâm truyền thông giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo