Định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2030

04-12-2020 | Tin tổng hợp

Các nhiệm vụ đối với GDMN trong giai đoạn tới sẽ rộng hơn, đòi hỏi nhiều giải pháp hơn.
Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp 1; định hướng đến năm 2030 phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo, còn lộ trình thực hiện tùy thuộc vào điều kiện thực tế.
PGS TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GDMN đã đề xuất Bộ chỉ số phát triển giáo dục cơ bản tại một phiên họp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ chỉ số này sẽ phục vụ quản lý ngành với 3 nhóm chỉ tiêu/chỉ số. Nhóm chỉ tiêu/chỉ số về tiếp cận giáo dục (tỷ lệ huy động trẻ em mầm non đến trường). Nhóm chỉ tiêu/chỉ số về điều kiện bảo đảm chất lượng (số giáo viên/nhóm, lớp, tỷ lệ giáo viên mầm non có bằng cao đẳng trở lên, tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho GDMN). Nhóm chỉ tiêu/chỉ số về chất lượng giáo dục (tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN, tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng).

Căn cứ vào Bộ chỉ số này, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với cấp học mầm non, các ủy viên Hội đồng, các chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục thống nhất, 7 chỉ số thuộc 3 nhóm chỉ tiêu/chỉ số nêu trên cơ bản phù hợp và cần thiết.

Nguồn: Trung tâm truyền thông giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo