Lấy trẻ làm trung tâm thay đổi diện mạo giáo dục mầm non

04-12-2020 | Tin tổng hợp
Ngày 23/11, Bộ GDĐT tổ chức Hội thảo Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch 56/KH-BGDĐT chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020. Chuyên đề nhằm bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ.
Trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”
Sau 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN). Đặc biệt, trẻ em được quan tâm đúng mức trong việc tạo cơ hội “học bằng chơi, chơi mà học”, để phát triển toàn diện theo quan điểm giáo dục LTLTT...Trong quá trình thực hiện chuyền đề, các địa phương, các cơ sở GDMN gặp không ít khó khăn, có nhiều tấm gương sáng tạo, vượt khó thực hiện chuyên đề phù hợp với điều kiện của nhà trường, của địa phương.
Để triển khai chuyên đề trong giai đoạn tới, Thứ trưởng đề nghị hội thảo tập trung thảo luận về khó khăn trong triển khai thực hiện các tiêu chí của chuyên đề đối với các vùng, miền và điều kiện khác nhau, đồng thời chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm bài học, đề xuất các giải pháp.
Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” nhằm tạo ra 3 chuyển biến căn bản đối với GDMN: Xây dựng môi trường giáo dục học mà chơi; Tạo sự chuyển biến trong năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý trong đổi mới giáo dục và chăm sóc trẻ; Tạo sự chuyển biến trong sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc tổ chức hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em mầm non.
Trên 60% cơ sở GDMN đạt mức độ 4 ở cả 5 nhóm tiêu chí
Sau 5 năm, toàn quốc có 18.970/31.375 cơ sở GDMN triển khai thực hiện chuyên đề. Báo cáo của các sở GDĐT cho thấy, ở cả 5 nhóm tiêu chí ban hành kèm theo Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT, đều có trên 60% cơ sở GDMN đạt mức độ 4, tức là đạt từ 80 đến 100% nội dung trong tiêu chí.
Cụ thể, 62,1% số cơ sở GDMN đạt mức độ 4 ở nhóm tiêu chí “Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học”. Đến nay, gần 100% các trường MN đã xây dựng, công khai và thực hiện Bộ Quy tắc giao tiếp, ứng xử trong cơ sở GDMN. Giáo viên mầm non luôn ý thức và giữ vững là tấm gương cho trẻ trong việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ. 63,1% số cơ sở GDMN đạt mức độ 4 ở nhóm tiêu chí về “Xây dựng kế hoạch giáo dục”. 62,5% số cơ sở GDMN đạt mức độ 4 ở nhóm tiêu chí về “Đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ”.
Trong đó, tiêu chí đạt kết quả cao nhất là "Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học” (67,7% số cơ sở GDMN được đánh giá đạt mức độ 4). Điều này cho thấy, giáo viên đã quan tâm sử dụng phương pháp thực hành, trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo, phù hợp lứa tuổi, thời điểm, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”.
Ở nhóm tiêu chí “Đánh giá sự phát triển của trẻ”, 60,5% số cơ sở GDMN đạt mức độ 4. Trong đó, tiêu chí đạt kết quả cao nhất là tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ về cách thức và tốc độ học tập và phát triển riêng, chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.
Có tới 68,6% số cơ sở GDMN được đánh giá đạt mức độ 4 ở nhóm tiêu chí “Công tác tuyên truyền, phối hợp, tạo sự thống nhất giữa cơ sở GDMN, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Trong đó, 70,4% số cơ sở GDMN được đánh giá đạt mức độ 4 ở tiêu chí có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, cơ sở GDMN, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
Đến nay, 100% các lớp, các trường có góc tuyên truyền về mục tiêu, nội dung chuyên đề. 98% cha mẹ trẻ được tuyên truyền về nội dung xây dựng trường mầm non LTLTT. Các cơ sở GDMN tích cực tổ chức ngày hội, ngày lễ, hội thi, hoạt động trải nghiệm cho trẻ có sự tham gia của cha mẹ trẻ.

Nguồn: Trung tâm truyền thông giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo