Thế giới

Tìm hiểu phương pháp giáo dục Reggio - Emilia (Ý)

18-12-2020 | Chương trình GDMN thế giới

Đặc điểm nổi trội của phương pháp Reggio-Emilia là đặt trẻ em làm trung tâm.

Phương pháp Glenn Doman Kids – Phương pháp giáo dục sớm số 1 tại Mỹ

18-12-2020 | Chương trình GDMN thế giới

Đặc điểm nổi trội nhất của phương pháp giáo dục Glenn Doman đó là khẳng định giáo dục gia đình là nền tảng tuyệt vời nhất để trẻ phát triển.

Tìm hiểu Phương pháp giáo dục Steiner

18-12-2020 | Chương trình GDMN thế giới

Đặc điểm nổi bật của Phương pháp giáo dục Waldorf Steiner đó là không chú trọng "nhồi" kiến thức.

Học thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ - một xu thế toàn cầu

18-12-2020 | Chương trình GDMN thế giới

Khi trẻ học thêm một ngoại ngữ, thêm một thế giới khác sẽ mở ra trước mắt trẻ.

Một số nét chính về Giáo dục mầm non của Australia

29-10-2020 | Chương trình GDMN thế giới

Giáo dục mầm non Liên Bang Nga - Lịch sử và hiện đại

22-10-2020 | Chương trình GDMN thế giới

Vài nét về chính sách Giáo dục Mầm non Hàn Quốc

09-10-2020 | Chương trình GDMN thế giới