Thế giới

Một số nét chính về Giáo dục mầm non của Ôxtrâylia

29-10-2020 | Các chương trình giáo dục mầm non thế giới

Giới thiệu một số chính sách phát triển GDMN Ôxtrâylia Các chính sách giáo dục của Ôxtrâylia khẳng định phát triển giáo dục mầm non giữ vai trò tiên...

Mô hình tổ chức trường mầm non với triết lý "Giáo dục trẻ có tấm lòng ấm áp" ở Nhật Bản

26-10-2020 | Các chương trình giáo dục mầm non thế giới

Giáo dục Nhật Bản ngay từ trước 1945 vận hành theo triết lý “mỗi người học sẽ trở thành một cá nhân hoàn thiện đạo đức”. Với lịch sử xây dựng nền giáo...

Giáo dục mầm non Liên Bang Nga - Lịch sử và hiện đại

22-10-2020 | Các chương trình giáo dục mầm non thế giới

Giáo dục mầm non Liên bang Nga có lịch sử hình thành từ thế kỷ thứ XIX và trải qua các giai đoạn phát triển với nhiều trường phái khác nhau nhằm tìm r...

Vài nét về chính sách Giáo dục Mầm non Hàn Quốc

09-10-2020 | Các chương trình giáo dục mầm non thế giới

"Chúng ta ghi nhận rằng môi trường giáo dục đầu đời đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng nền tảng phát triển tổng thể của con người. Do vậy, giá...