Quay lại

Hướng dẫn sử dụng: Làm sao để khai thác thông tin hiệu quả trên website

1. Định hướng thông tin cần biết cụ thể:

 + Thông tin dành cho các nhà quản lý bao gồm:

  - Chương trình giáo dục Mầm non

  - Văn bản

  - Tin tức

  - Nhìn ra thế giới

  - Giáo viên

 + Thông tin dành cho Giáo viên:

  - Giáo viên

  - Chương trình giáo dục Mầm non

 + Thông tin dành cho Phụ huynh học sinh:

  - Cha mẹ

  - Nhìn ra thế giới

 + Thông tin Cung cấp việc làm cho Giáo viên Mầm non:

  - Tin tuyển dụng

 + Thông tin cung cấp Trường Mầm non cho PHHS:

  - Tìm trường

 + Thông tin Kho Dữ liệu nội dung cho Giáo viên và PHHS:

  - Kho học liệu điện tử

2. Truy cập vào nội dung thông tin, Chọn lựa thông tin cần thiết

3. Áp dụng/Điều chỉnh phù hợp với thực tế (cân nhắc tính khả thi, độ tuổi phù hợp/môi trường xung quanh)

4. Luôn đồng hành cùng các nhà quản lý, giáo viên, và phụ huynh học sinh trong mọi hoạt động của trẻ.