Quay lại

I. Giới thiệu

GIỚI THIỆU MAMNONVIET.VN

Mầm Non Việt (Mamnonviet.vn) – website hàng đầu tại Việt Nam lưu trữ và đăng tải toàn bộ thông tin về cộng đồng giáo viên mầm non, các nội dung liên quan đến nuôi dạy trẻ trong độ tuổi mầm non và những vấn đề quan tâm của Phụ huynh trẻ mầm non. Website được Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vietec.,Corp) phát triển và quản lý đồng thời nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với mục tiêu dài hạn trở thành kênh thông tin kịp thời, chính xác, là cơ quan ngôn luận của Vụ Mầm non, chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối giữa các nhà quản lý, giáo viên và giáo sinh, cũng như gia đình, cha mẹ học sinh và các em nhỏ, để gia tăng liên kết và nâng cao chất lượng đào tạo lứa tuổi mầm non.

Sứ mệnh của Mamnonviet.vn đó là đóng góp một phần công sức để hướng tới một nền giáo dục mầm non phát triển, là từ điển hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý, nhà trường, phụ huynh học sinh trong suốt quá trình gây dựng đội ngũ giáo viên mầm non, nuôi dậy trẻ trong độ tuổi mầm non, nâng cao chất lượng toàn diện của trẻ em Việt Nam ở độ tuổi mầm non bao gồm: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và các kĩ năng xã hội, thẩm mĩ.

II. Điều khoản sử dụng

1. THỎA THUẬN VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với Website: Mamnonviet.vn, sau đây được gọi tắt là Website một nền tảng được xây dựng với mục đích phát triển một kênh chia sẻ thông tin thân thiện và hữu ích cho cộng đồng, phản ánh hoàn toàn trung thực góc nhìn của đội ngũ xây dựng nội dung website. Nội Dung được cho phép (như được định nghĩa dưới đây).

Thông qua việc sử dụng Ứng Dụng/Website của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận về Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này ("Thoả thuận" hoặc "Điều Khoản Sử dụng"). Vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng Ứng Dụng/Website này nếu bạn đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ các điều khoản của Thỏa Thuận này và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Thỏa Thuận này có thể được thay đổi bởi Vietec.,Corp vào bất kỳ thời điểm nào, và bất kỳ thay đổi như vậy sẽ được đăng tải công khai trên website/ứng dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng website hay Dịch Vụ sau khi những thay đổi của Thỏa Thuận này được đăng tải sẽ được xem là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

2. CHẤP THUẬN THỎA THUẬN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

2.1. Đề phòng và chấp nhận rủi ro: Bạn phải chấp nhận tất cả các rủi ro khi sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các rủi ro có liên quan đến:

2.1.1. Bất kỳ các tương tác trực tuyến hoặc không trực tuyến nào với những người khác, và/hoặc

2.1.2. Bất kỳ trách nhiệm/nghĩa vụ pháp lý nào với cơ quan có thẩm quyền khi đăng/chia sẻ/công khai/chỉnh sửa bất kỳ Nội Dung nào trong Dịch vụ. Bạn đồng ý thực hiện các biện pháp đề phòng cần thiết khi gặp gỡ các cá nhân/hoặc công khai bất kỳ Nội Dung nào thông qua Dịch Vụ.

2.2. Không bảo đảm: Vietec.,Corp không kiểm soát và chịu bất kỳ Nội Dung được trao đổi bên ngoài website dù có trích dẫn nguồn từ website. Bạn hiểu và đồng ý rằng Vietec.,Corp bảo đảm, dù là rõ ràng hay ám chỉ, về tính tương thích giữa bạn với các cá nhân mà bạn có thể giao tiếp hay gặp gỡ hay nói chuyện thông qua Dịch Vụ. Vietec.,Corp không chịu trách nhiệm và từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ và tất cả các Nội Dung. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEBSITE CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGHĨA VỤ VỀ PHÁP LÝ HOẶC CHỈ ĐỊNH CẦN THỰC HIỆN THEO. NHỮNG TÀI LIỆU ĐƯỢC SƯU TẦM TỪ CÁC NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀ LƯU TRỮ TẠI WEBSITE NHẰM MỤC ĐÍCH HỖ TRỢ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA CÁC GVMN, TRỢ GIÚP PHHS TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI DẬY TRẺ MẦM NON.

2.3. Bảo đảm hoạt động: Vietec., Corp sẽ cố gắng hết sức để website luôn vận hành tốt nhất có thể, tuy nhiên Vietec., Corp không bảo đảm sẽ hoạt động hay vận hành suốt thời gian do việc bảo trì, nâng cấp và những khó khăn kỹ thuật tiềm tàng.

3. QUYỀN SỞ HỮU

3.1. Quyền sở hữu thông tin độc quyền: Bạn xác nhận và đồng ý rằng, với tư cách là chủ sở hữu của website, Vietec.,Corp là chủ sở hữu thông tin độc quyền có giá trị cao, bao gồm nhưng không giới hạn, hồ sơ và hình ảnh tương thích được cấp bằng sáng chế (gọi chung là "Thông Tin Bảo Mật"). Vietec.,Corp sở hữu và giữ lại tất cả các quyền sở hữu độc quyền trong Dịch Vụ và Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả Thông Tin Bảo Mật.

4. LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA/GIAO DỊCH VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO VÀ NHÀ TÀI TRỢ

Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, các nhà quảng cáo không nằm dưới sự kiểm soát của Website, và Website không chịu trách nhiệm về Nội Dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào bên trong một trang liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào của các trang web đó. Website cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một sự tiện lợi, và việc tổng hợp các liên kết này không hàm ý rằng Website xác nhận hoặc chấp nhận chịu trách nhiệm về Nội Dung trên trang web của bên thứ ba đó. Trao đổi hoặc giao dịch của bạn với, hoặc tham gia vào chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch Vụ (bao gồm cả thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, bất kỳ thông tin cá nhân hoặc lựa chọn trong thông tin liên lạc được cung cấp một cách tự nguyện cho các nhà quảng cáo và các nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố khác liên quan đến các giao dịch đó) là chỉ giữa bạn và nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng đó. Bạn đồng ý rằng Website sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh như là kết quả của bất kỳ giao dịch nào, bao gồm việc chia sẻ thông tin mà bạn cung cấp cho Website với các nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ rút thăm trúng thưởng, hoặc là kết quả của sự hiện diện của nhà quảng cáo đó trên Dịch Vụ.

5. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Không bảo đảm. PHẦN NÀY SẼ ÁP DỤNG QUYỀN MỞ RỘNG TỐI ĐA TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT ÁP DỤNG, VỚI TƯ CÁCH LÀ CHỦ SỞ HỮU CỦA WEBSITE, VIETEC.,CORP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ" VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG (BAO GỒM TẤT CẢ THÔNG TIN TRONG ĐÓ), BAO GỒM BẤT KỲ HÀM Ý BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HAY KHÔNG VI PHẠM. VIETEC.,CORP KHÔNG BẢO ĐẢM VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ AN TOÀN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, LUÔN LUÔN SẴN CÓ, KHÔNG LỖI HOẶC SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, HOẶC BẤT CỨ LỖI TRONG CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. VIETEC.,CORP TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KẾT NỐI VÀ CÓ SẴN CỦA CÁC DỊCH VỤ.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

6.1. Thiệt hại ngẫu nhiên và trách nhiệm pháp lý tổng hợp. Đến mức tối đa cho phép theo quy định của luật điều chỉnh, trong mọi trường hợp Website sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, là hậu quả hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại do mất mát hoặc sai lệch dữ liệu hoặc các chương trình, gián đoạn Dịch Vụ và cung cấp Dịch Vụ thay thế, ngay cả khi Website biết hoặc đã được thông báo về khả năng thiệt hại.

6.2. Không chịu trách nhiệm cho việc không hành động của Website. Đến mức tối đa cho phép theo quy định của luật điều chỉnh, trong mọi trường hợp Website sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bất kể là trực tiếp, gián tiếp, chung, đặc biệt, bồi thường, hậu quả, và/hoặc sự kiện, phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi của bạn hoặc bất cứ ai khác có liên quan đến việc sử dụng website của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thương cơ thể, tổn thương cảm xúc, và/hoặc bất kỳ thiệt hại khác nào xuất phát từ việc liên lạc hoặc gặp mặt với các Thành Viên khác.

TÔI ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH TRÊN ĐÂY.