Tìm hiểu phương pháp giáo dục Reggio - Emilia (Ý)

18-12-2020 | Chương trình GDMN thế giới
Đặc điểm nổi trội của phương pháp Reggio-Emilia là đặt trẻ em làm trung tâm.

Giáo viên, phụ huynh và cộng đồng là những người cộng tác và đối tác cùng phát triển trong một hành trình giáo dục con em.
Về cơ bản, khái niệm này dựa trên ý tưởng đặt đứa trẻ là trọng tâm trong việc học của chúng, không chỉ đơn giản là một con tàu trống rỗng chờ đợi để được vun đầy kiến thức, mà nghĩa là trẻ em có thể theo đuổi sở thích của bản thân và tự xem xét, từ đó xây dựng các ý tưởng theo tốc độ phát triển của riêng mình. Phương pháp tiếp cận Reggio-Emilia là một phương pháp đặt trẻ em làm trung tâm, nơi giáo viên, phụ huynh và cộng đồng là những người cộng tác và đối tác cùng phát triển trong một hành trình giáo dục con em.
Phương pháp này thực sự đến từ một nơi có tên gọi là Reggio-Emilia, thuộc khu vực miền Bắc nước Ý. Trong những năm đầu sau Thế chiến thứ hai, các gia đình địa phương trong khu vực đã hợp tác với một người đàn ông tên Loris Malaguzzi, một nhà giáo dục và nhà triết học sáng tạo lâu đời, để tạo ra một hệ thống giáo dục mầm non độc đáo. Nổi lên từ sự tàn phá của chiến tranh, họ tin rằng cách tiếp cận giáo dục phải hoàn toàn thay đổi thành một phương pháp mới dựa trên các nguyên tắc như tôn trọng, trách nhiệm và cộng đồng.
Có một câu nói trong phương pháp tiếp cận Reggio-Emilia là :”Một đứa trẻ có hàng trăm ngôn ngữ.” Cách tiếp cận này tập hợp và phát triển tất cả các ‘ngôn ngữ’: đổi mới, tự nhiên, xây dựng, tưởng tượng, nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, xây dựng, viết, nói, cử chỉ, khoa học, cơ thể và tâm hồn. Nhiều ‘ngôn ngữ’ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em xây dựng kiến thức và hiểu hơn về thế giới xung quanh.
Phương pháp giáo dục Reggio-Emilia tin rằng, thông qua các nguyên tắc hướng dẫn mới, trẻ em có thể giải quyết vấn đề tốt hơn, tham gia vào cộng đồng và môi trường xung quanh chúng, sẵn sàng cho những trải nghiệm mới, xây dựng các kỹ năng xã hội, thể hiện sự tự tin và thích học hỏi.

Nguyên tắc hướng dẫn của phương pháp tiếp cận Reggio-Emilia
1. Hình ảnh của đứa trẻ — Triết lý Reggio-Emilia ủng hộ quyền và ý kiến của mỗi trẻ. Phương pháp cho rằng một đứa trẻ là một nhà nghiên cứu có năng lực, có khả năng và tự nhiên có mong muốn trau dồi kiến thức, luôn sẵn sàng cho những thách thức.

Triết lý Reggio-Emilia ủng hộ quyền và ý kiến của mỗi trẻ

2. Vai trò của giáo viên — Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ bằng cách nhận ra nhiều khả năng học tập của chúng. Để tiếp tục quá trình học tập, giáo viên cần lắng nghe, quan sát, tìm hiểu, ghi chép, cùng làm việc và phản ánh dựa trên trải nghiệm của từng đứa trẻ.

Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ

3. Môi trường học chính là người giáo viên thứ ba — Triết lý Reggio-Emilia tin rằng môi trường mà con bạn khám phá cũng cung cấp nhiều cơ hội học tập. Các trường mầm non lấy cảm hứng từ Reggio-Emilia tạo nên một môi trường chu đáo và thân thiện. Các tài liệu trong lớp học truyền cảm hứng cho trẻ em suy nghĩ bên ngoài “chiếc hộp”.

Lớp học Reggio - Emillia

4. Tài liệu — Để có thể hiểu được trẻ em và cách mà chúng tiếp thu, các giáo viên Reggio-Emilia làm việc siêng năng để ghi chép lại tất cả các khía cạnh của quá trình học tập. Từ các tạp chí hàng ngày, các quan sát cụ thể của trẻ em và tác phẩm nghệ thuật của trẻ em, tất cả các khoảnh khắc đều được coi là một phần của quá trình. Giáo viên và trẻ em đều có thể xem quá trình học tập của họ thông qua tài liệu này.

Nguồn: Sưu tầm