Giới thiệu

Mầm Non Việt (Mamnonviet.vn) – website hàng đầu tại Việt Nam lưu trữ và đăng tải toàn bộ thông tin về cộng đồng giáo viên mầm non, các nội dung liên quan đến nuôi dạy trẻ trong độ tuổi mầm non và những vấn đề quan tâm của Phụ huynh trẻ mầm non. Website được Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vietec.,Corp) phát triển và quản lý đồng thời nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Với mục tiêu dài hạn trở thành kênh thông tin kịp thời và hữu ích về lĩnh vực mầm non, chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối giữa các nhà quản lý, giáo viên và giáo sinh, cũng như gia đình, cha mẹ học sinh để gia tăng liên kết và nâng cao chất lượng đào tạo lứa tuổi mầm non. Sứ mệnh của Mamnonviet.vn đó là đóng góp một phần công sức để hướng tới một nền giáo dục mầm non phát triển, là từ điển hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý, nhà trường, phụ huynh học sinh trong suốt quá trình gây dựng đội ngũ giáo viên mầm non, nuôi dậy trẻ trong độ tuổi mầm non nâng cao chất lượng toàn diện của trẻ em Việt Nam ở độ tuổi mầm non gồm: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và các kĩ năng xã hội, thẩm mĩ.