Thông tin việc làm tốt nhất trong giáo dục mầm non

Xem thêm

Đồng hành cùng Cha mẹ để tìm kiếm trường mầm non tốt nhất

Xem thêm

Kho học liệu điện tử - Mang cả lớp học về với gia đình của bé

Xem thêm

Kho học liệu điện tử

Một kho học liệu thú vị và bổ ích, tiệm cận với chương trình học trên lớp dành riêng cho trẻ mầm non và PHHS. Kho học liệu Video/E-learning giúp các bậc PHHS có thể đồng hành cùng con trẻ ở độ tuổi Mầm non (từ 3-6 tuổi) tại Việt Nam trong các hoạt động vừa học vừa chơi tại gia đình theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non tại Việt Nam. Nội dung kho video sẽ góp phần giúp PHHS hướng dẫn và trải nghiệm cùng các bé để đáp ứng các mục tiêu phát triển theo độ tuổi mầm non với 5 lĩnh vực phát triển mà Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành: Phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức, phát triển thẩm mĩ, phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội.

Xem thêm

Tin tức

Quản lý chỉ đạo

Thực hiện chương trình GDMN

Dành cho cha mẹ

Tìm trường học tốt nhất cho con

Dành cho giáo viên, sinh viên

Tìm tin tuyển dụng phù hợp với bạn